شورای سیاست گذاری جشنواره ملی حرکت

شورای سیاستگذاری جشنواره ملّی حرکت

 بنا بر ماده 4 دستورالعمل اجرايي يازهمين جشنواره ملي حركت، به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان جشنواره، شورایی مركب از مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان رئيس جشنواره، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ميزبان به عنوان دبیر جشنواره، رئيس اداره مربوط در اداره كل به عنوان دبير علمي جشنواره، مسئول بخش بين­الملل  و مسئول ارتباط با صنعت جشنواره (به انتخاب رئيس جشنواره) و کارشناس مسئول جشنواره به عنوان دبير شورا تشکیل می­شود. وظایف شورای سیاستگذاری عبارت است از:

 1. نظارت بر اجراي دستورالعمل اجرايي جشنواره

 2. بررسي و تصويب ميزان و نوع جوايز اهدايي به برگزيدگان

3.  برنامه­ ریزی جهت برگزاری جشنواره و نظارت بر روند اجرايی و اخذ گزارش از دانشگاه میزبان

4. نظارت بر روند اجرايي بخش بين­الملل جشنواره

5. اخذ گزارش از فرایند داوری و نظارت بر آن

6. تدوين هر گونه شيوه ­نامه يا ضوابط ناظر بر اجراي جشنواره