فرایند داوری جشنواره ملی حرکت

فرآيند داوري

فرايند داوري توسط دبيرخانه مركزي برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شود كه شامل مراحل زير است:

الف) انتخاب و گروه‌بندي داوران براساس گروه‌هاي تخصصی

ب) دسته‌بندی و ارسال آثار گروه‌های تخصصی به داوران همان گروه

پ) جمع­بندي نهايي نمرات داوران

 

تبصره- هر اثر توسط 3 داور مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.