جشنواره دانشگاهی حرکت

جشنواره دانشگاهي حركت

دانشگاه بايد براساس سياست‌هاي کلان خود و اهداف مندرج در اين دستورالعمل، جشنواره دانشگاهی حرکت را در دو بخش رقابتي و نمايشگاهي برگزار نمايد. در بخش رقابتي، آثار انجمن‌ها، گروه‌هاي دانشجویی و یا دانشجویان دانشگاه با توجه به شرایط حوزه‌های رقابتی توسط دبیرخانه جشنواره دانشگاهی حرکت پذیرش شده و مورد ارزیابی و داوری قرار می­گیرند. همچنین در بخش نمايشگاهي غرفه‌هایي جهت ارائه و نمايش دستاوردهاي علمی در اختیار شرکت‌کنندگان بخش رقابتی گذاشته می‌شود. برگزیدگان جشنواره دانشگاهی حرکت در آئین پایانی جشنواره دانشگاهی معرفی و آثار و دستاوردهایشان به بخش رقابتی جشنواره ملی حرکت ارسال می­شود.

 

به منظور برگزاري جشنواره دانشگاهي، شوراي سياست‌گذاري جشنواره دانشگاهي با هدف سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي و نظارت بر فرایندهای جشنواره، به رياست معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تشكيل مي‌شود. اعضاي اين شورا توسط معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه انتخاب شده و مي توانند دستورالعمل جشنواره دانشگاهی را وفق مقررات اين دستورالعمل تدوين كنند.