صفحه اصلی | اخبار | سوالات متداول | ارتباط با جشنواره

سوالات متداول


1.       تاریخ برگزاری جشنواره:

1-    اعلام فراخوان جشنواره به دانشگاهها در فروردین ماه 1391

2-    اعلام زمانبندی جشنواره درون دانشگاهی از اردیبهشت لغایت پایان خرداد ماه 1391 یا از 8 لغایت 20 مهرماه 1391

3-    ارسال برگزیدگان مرحله دانشگاهی به دبیر خانه مرحله ملی حداکثر تا 30 خرداد ماه

4-    داوری اولیه مرحله ملی تا 15 مرداد

5-     داوری مرحله دوم ملی 15 شهریور

6-    داوری نهایی جشنواره حداکثر تا 15 مهر ماه 1391

7-   آبان ماه 1391؛ برپایی جشنواره ملی در یکی از دانشگاه های تهران و یا شهرستانها (برنامه های جشنواره ملی متعاقبا" اعلام می گردد.)

2.      وضعیت اسکان دانشجویان شرکت کننده:

متعاقبا اعلام می گردد.

 3.     زمان بندی کارگاه ها و سمینارهای آموزشی:

زمانبندی و عناوین کارگاه ها 10 روز مانده به جشنواره اعلام خواهند شد.

4.     متراژ غرفه و نمایشگاه جشنواره:

متراژغرفه مورد نیاز دانشگاه ها، اسامی افراد مجری غرفه، آثاری که در غرفه به نمایش در خواهد آمد طی فرمی از دانشگاه ها دریافت خواهد شد.