تقویم جشنواره

زمان‌بندي جشنواره دهم:

الف) ابلاغ دستورالعمل اجرايي جشنواره و اعلام فراخوان شركت در جشنواره در ارديبهشت ماه 1396

ب) دريافت آثار دانشگاه‌ها از طريق سامانه جشنواره حداكثر تا تاريخ 15/4/1396

پ) پايش اوليه آثار توسط دبيرخانه مركزي تا تاريخ 31/4/1396 (به آثاري كه در اين مرحله شرايط لازم را نداشته باشند، حداكثر تا تاريخ 10/5/1396 جهت اصلاح و ارسال مجدد اثر فرصت داده خواهد شد.)

ت) داوري آثار و اعلام کاندیداهای جایزه جشنواره ملی حرکت به عنوان راه يافتگان به مرحله نهايي حداكثر تا تاريخ 15/7/1396

 

ث) برگزاري جشنواره در نيمه دوم سال 1396