شرکت در بخش رقابتی جشنواره ملی حرکت

در اين بخش آثار برگزیده دانشگاهی پس از دريافت، ارزيابي و داوري مي­شوند. برگزيدگان در مراسم اختتاميه جشنواره معرفي و از آن‌ها تقدير خواهد شد. اين بخش جشنواره در سه مرحله صورت می‌گيرد:

الف) دريافت آثار برگزيده دانشگاهي از طريق سامانه جشنواره

ب) داوري كليه آثار دريافتي و انتخاب  آثار براي مرحله نهايي(در هر گروه از هر حوزه رقابتی)

ج) معرفي «برگزیدگان جشنواره بين المللي حرکت» در مراسم اختتاميه از میان آثار راه یافته به مرحله نهایی