فرم هاي داوري دوازدهمين جشنواره حركت

فرم هاي داوري حوزه هاي مختلف رقابت دوازدهمين جشنواره حركت منتشر گرديد

لازم به ذکر است مبنای داوری در مرحله ملی جشنواره فرم های زیر می باشد. دقت در شاخص‌هاي فرم هاي داوري می تواند به شركت كنندگان در تهیه گزارش دقیق تر از فعالیت هایشان کمک نماید.

 

جهت دريافت هر كدام از فرم ها بر روي لينك مورد نظر كليك نمائيد.

 

فرم هاي داوري در قالب فايل اكسل:

فرم داوري حوزه رقابتي انجمن برتر

فرم داوري حوزه رقابتي فعاليت خلاقانه

فرم داوري حوزه رقابتي نشريه 

فرم داوري حوزه رقابتي مسابقه 

فرم داوري حوزه رقابتي محتواي ديجيتال

فرم داوري حوزه رقابتي كتاب

فرم داوري حوزه رقابتي اختراع

فرم داوري حوزه رقابتي كارآفريني

 

فرم هاي داوري در قالب فايل PDF:

فرم داوري حوزه رقابتي انجمن برتر

فرم داوري حوزه رقابتي فعاليت خلاقانه

فرم داوري حوزه رقابتي نشريه 

فرم داوري حوزه رقابتي مسابقه 

فرم داوري حوزه رقابتي محتواي ديجيتال

فرم داوري حوزه رقابتي كتاب

فرم داوري حوزه رقابتي اختراع

 فرم داوري حوزه رقابتي كارآفريني