شرکت در بخش نمایشگاهی جشنواره ملی حرکت

بنابر دستورالعمل جشنواره حرکت، در اين بخش دستاوردهاي علمي كه در بخش رقابتي شركت كرده اند بصورت نگارخانه اي در معرض نمايش قرار مي گيرند. دستورالعمل اين بخش متعاقباً به دانشگاه ها ارسال مي شود و كليه دانشگاه ها موظفند براساس دستورالعمل ابلاغي در اين بخش شركت نمايند.