سامانه دریافت آثار جشنواره ملی حرکت

دریافت آثار جشنواره ملی حرکت تنها از طریق سامانه اینترنتی انجام می پذیرد. کارشناس انجمن علمی دانشگاه در طول مدتی که سامانه در دسترس است، امکان ورود به سامانه و تکمیل اطلاعات و فرم ها و بارگذاری فایل گزارش فعالیت ها را دارد. آدرس درسترسی سامانه:

 

Harkatfestival.ir

نام کاربری و کلمه عبور در اختیار کارشناس انجمن علمی دانشگاه قرار می‌گیرد. ‌اگر چنانچه دانشگاه شما کارشناس انجمن علمی ندارد، نام کاربری در اختیار مدیر یا معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه یا هر کدام از کارشناسانی که دانشگاه معرفی نماید، قرار می گیرد. برای اطلاع بیشتر با مسئول دبيرخانه جشنواره (خانم اکبری) با شماره ۸۲۲۳۳۲۶۱ تماس بگیرید.