نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
دبیرخانه یازدهمین جشنواره ملی حرکت افتتاح شد نگارش یافته توسط مینا اکبری 152
حضور پررنگ بخش بین‌الملل در یازدهمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 73
ایجاد فضای گفتگو و حضور صنعت دو رویکرد اصلی جشنواره یازدهم حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 182
جشنواره ملی حرکت محصول پویایی انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی است نگارش یافته توسط مینا اکبری 416
دانشگاه اصفهان میزبان یازدهمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 815
آغاز به کار سامانه دریافت آثار جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 1425
جشنواره ملی حرکت باید مسیری برای پیوند انجمن های علمی با صنعت و نیاز های جامعه باشد نگارش یافته توسط مینا اکبری 802
ابلاغ دستورالعمل يازدهمين جشنواره حركت نگارش یافته توسط مینا اکبری 4485
پيش نويس دستورالعمل برگزاري يازدهمين جشنواره ملّي حركت جهت بررسي وكسب نظر به دانشگاه ها ارسال شد نگارش یافته توسط مینا اکبری 1409
انتشار گزارش آثار دریافتی دهمين جشنواره ملي حركت (بخش دوم) نگارش یافته توسط مینا اکبری 3537

زیر مجموعه ها