نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
اختصاص زمان به دانشگاه ها براي رفع نواقص احتمالي آثار در سامانه جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 1056
تمديد مجدد مهلت ارسال آثار در سامانه جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 962
دبیر علمی جشنواره حرکت؛ حضور چشمگیر اعضای هیئت علمی دانشگاه ه‍‌ا در فرايند داوري دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت نگارش یافته توسط مینا اکبری 684
تمديد مهلت ارسال آثار در سامانه جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 1116
اولين جلسه شوراي سياستگذاري دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت برگزار شد نگارش یافته توسط مینا اکبری 1049
آغاز به کار سامانه دریافت آثار جشنواره حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 5602
ابلاغ دستورالعمل اجرایی دوازدهمین جشنواره حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 1476
انتشار گزارش آثار دريافتي يازدهمين جشنواره ملي حركت(بخش سوم) نگارش یافته توسط مینا اکبری 5252
انتشار گزارش آثار دريافتي يازدهمين جشنواره ملي حركت(بخش دوم) نگارش یافته توسط مینا اکبری 3994
انتشار گزارش آثار دريافتي يازدهمين جشنواره ملي حركت(بخش اول) نگارش یافته توسط مینا اکبری 4853

زیر مجموعه ها