برنامه زمانبندی هفتمین جشنواره ملی حرکت

پس از 6 دوره برگزاری موفق و شکوهمند جشنواره در تهران، امسال دانشگاه بزرگ شیراز مفتخر است که میزبان "هفتمین جشنوارهُ ملّی حرکت" در تاریخ 28 لغایت 30 مهرماه 93 با حضور دانشجویان انجمن های علمی دانشجویی از سیصد دانشگاه دولتی، غیر انتفاعی و پیام نور باشد.