متراژ غرفه های نمایشگاه جشنواره

 

 نظر به رویکرد کیفی گرا در  جشنواره ملی حرکت و با توجه به الزامات اقتصادی پیش رو، دبیرخانه جشنواره با اعمال شاخصه های ذیل اقدام به تعیین متراژ غرفه ها نمود:

1-تعداد انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

2-نسبت تعداد انجمن های علمی دانشجویی در رشته های فنی و مهندسی به سایر رشته ها

3-برگزاری جشنواره درون دانشگاهی حرکت و ارسال گزارش آن

4-نظرسنجی نامحسوس از کارشناسان و سایر همکاران دانشگاهی

5-برآورد کیفی از عملکرد دانشگاه طی سال گذشته

 

متراژ غرفه های دانشگاهها، به شرح ذیل می باشد.

دانشگاه

متراژ غرفه

دانشگاه اراک

9

دانشگاه ارومیه

9

دانشگاه ایلام

9

دانشگاه بجنورد

9

دانشگاه بناب

9

دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

9

دانشگاه تربت حیدریه

9

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

9

دانشگاه تربیت مدرس

9

دانشگاه جهرم

9

دانشگاه جیرفت

9

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

9

دانشگاه دامغان

9

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

9

دانشگاه شاهد

9

دانشگاه شهرکرد

9

دانشگاه صنعتی اراک

9

دانشگاه صنعتی بیرجند

9

دانشگاه صنعتی تفرش

9

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

9

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

9

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

9

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

9

دانشگاه صنعتی سیرجان

9

دانشگاه صنعتی شاهرود

9

دانشگاه صنعتی شیراز

9

دانشگاه صنعتی قم

9

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

9

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

9

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

9

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

9

دانشگاه فسا

9

دانشگاه قم

9

دانشگاه گرمسار

9

دانشگاه گلستان

9

دانشگاه گیلان

9

دانشگاه لرستان

12

دانشگاه مازندران

9

دانشگاه محقق اردبیلی

9

دانشگاه مراغه

9

دانشگاه نهاوند

9

دانشگاه نیشابور

9

دانشگاه هرمزگان

9

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

9

دانشگاه هنر تهران

9

دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج)

9

دانشگاه یاسوج

9

دانشگاه بیرجند

12

دانشگاه حکیم سبزواری

12

دانشگاه خوارزمی تهران

12

دانشگاه رازی کرمانشاه

12

دانشگاه زابل

12

دانشگاه زنجان

12

دانشگاه سمنان

12

دانشگاه سیستان و بلوچستان

15

دانشگاه شهید باهنر کرمان

15

دانشگاه شهید چمران اهواز

12

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

12

دانشگاه صنعتی اصفهان

12

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

12

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

12

دانشگاه علامه طباطبایی

12

دانشگاه علم و صنعت ایران

12

دانشگاه فنی و حرفه ای

12

دانشگاه کردستان

12

دانشگاه یزد

15

موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی ـ غیر دولتی

12

دانشگاه اصفهان

15

دانشگاه بوعلی سینا همدان

15

دانشگاه تبریز

15

دانشگاه شهید بهشتی

15

دانشگاه تهران

18

دانشگاه شیراز

18

دانشگاه فردوسی مشهد

18

دانشگاه پیام نور

50

دانشگاه جامع علمی کاربردی

50

 

پلان نمایشگاه:

 http://harekatfest.ir/images/12.jpg

 

نکات قابل توجه:

1- غرفه های 9 متری با متراژ 3*3 می باشند

2-غرفه های 12 متری 3*4 می باشند. با ورودی 3متر و عمق 4 متر

3-غرفه های 15 متری 3*5 می باشند.

4-غرفه های 18 متری 3*6 می باشند.