کروکی محل برگزاری و محل اسکان

 نظر به دستورالعمل هفتمین جشنواره ملی حرکت و اطلاع رسانی صورت گرفته، محل اسکان مهمانان برادر در محل اردوگاه شهید ربانی و مهمانسرای آموزش و پرورش(توحید) ویژه خواهران در نظر گرفته شده است. محل برگزاری نمایشگاه دستاوردها هم در محل دانشگاه شیراز واقع در پردیس ارم می باشد. جهت سهولت تردد مهمانان و همکاران محترم، کروکی محل های ذکر شده به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.

 http://ssamsrt.ir/korooki.jpg