استاندار فارس: دولت، مشکلات مالی دانشجویان را در خصوص ارائه اختراعات و ابداعات برطرف خواهد کرد.

 

استاندار فارس گفت: دولت، مشکلات مالی دانشجویان را در خصوص ارائه اختراعات و ابداعات برطرف خواهد کرد.

 سید محمد احمدی صبح چهارشنبه، 30 مهرماه در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره ملی حرکت که در دانشگاه شیراز برگزار شد، مسؤولان را یاور دانشجویان دانست و گفت: خط ارتباطی بین علم و عمل با ابتکارات و اختراعات دانشجویان شکل می‌گیرد.

 وی با تمجید از انگیزه جوانان در فضاهای علمی و دانشجویی تصریح کرد: با کوشش مضاعف دانشجویان بر اساس سند چشم انداز ایران، در منطقه حرف اول را خواهیم زد.

 احمدی با بازگو کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت جایگاه دانشجویان به عنوان مدیران آینده، اضافه کرد: خوشبختانه عرصه گسترش علم، آماده و انگیزه کافی در جوانان ایرانی موجود است.

 وی نسبت به تمرکز زدایی جشنواره حرکت و برگزاری هفتمین دوره آن در شیراز ابراز خرسندی کرد و افزود: اکنون که برای نخستین بار این جشنواره خارج از تهران برگزار شده است، امیدواریم مناطق محروم نیز سهمی از میزبانی داشته باشند.