تقدیر از برگزیدگان و پایان کار هفتمين جشنواره ملي حرکت درشيراز

هفتمین جشنواره ملی حرکت چهارشنبه 30 مهر در شیراز با معرفی انجمنهای علمی دانشجویی و افراد برتر در حوزه های 16گانه داوری به کارخود پایان داد.
در این جشنواره انجمنهای علمی دانشجویی ،300 موسسه آموزش عالی و دانشگاه کشور دستاوردهای خود رادر 78غرفه به نمایش گذاشتند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم ازتلاش برای شناسندن این جشنواره به عنوان یک جشنواره معتبر علمی خبر داد و گفت: از جمله چشم اندازهای این جشنواره این است که نخبگان انتخابی در این جشنواره از امتیازات علمی تعریف شده است برخوردار هستند.
سیدضیاءهاشمی گفت: معتقد به رشد کیفی و کمی در برگزاری جشنواره حرکت هستیم و این ارتقاء مشارکت دانشجویی را درپی خواهد داشت.
وی با تاکید بر حمایت از انجمن های علمی افزود: وزارت علوم خود را موظف میداند که لوازم پیشرفت و توسعه این انجمن ها را فراهم آورد و امیدواریم که دستگاههای اجرایی هم با ورود به صحنه از تجاری سازی تولیدات علمی این انجمنهاحمایت کنند.
وی این جشنواره را مروج گفتمان علم و نوآوری دردانشگاههای کشوردانست و
گفت: انجمنهای علمی بسترساز و نمادحرکت علمی دانشجویی است و حرکت دانشگاهها در گرو حرکت دانشجویان در این انجمن هاست.
وی گفت: حضور پرنشاط و بالنده دانشجویان در هفتمین جشنواره ملی حرکت بیانگر فعالیتی موفقیت آمیز، پویا و متعالی است.
وی باتاکید برحفظ هویت علمی انجمن های علمی دانشجویی افزود: مزیت انجمن های علمی به فعالیتها و هویت علمی آنهاست و انجمنهای علمی درکنارتشکل های سیاسی، هنری و مذهبی قراردارند و باید تمایز آنها با سایر تشکل ها حفظ شود.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به این که جشنواره ملی حرکت امسال برای نخستین بار خارج از تهران برگزار شد،گفت: شیراز به عنوان دارالعلم و دانشگاه شیراز به عنوان دارالعلمی در دارالعلم شیراز شناخته شده است و این شهر از نمادهای علمی کشور نیز محسوب می شود.
هفتمین جشنواره ملی حرکت ویژه انجمن های علمی دانشجویی 28 مهر در پردیس ارم دانشگاه شیراز گشایش یافت و پس از سه روز فعالیت چهارشنبه با معرفی برگزیدگان و تقدیر از آنان به کار خود پایان داد.
بیش از 17 هزار اثر علمی برای شرکت در این جشنواره مورد بررسی قرار گرفت که از میان آنها یکهزار و 100 اثر برای مرحله کشوری انتخاب شد.
آثار هفتمین جشنواره ملی حرکت در 16 حوزه مختلف انتخاب شدند که از جمله آنها می توان به حوزه های اختراعات ، نوآوری ها و انجمن های برگزیده اشاره کرد .
این جشنواره با تجلیل از 103 نفر و انجمن برگزیده به کار خود پایان داد.