جوایز هفتمین جشنواره ملی حرکت به حساب برگزیدگان واریز گردید

جوایز هفتمین جشنواره ملی حرکت که در تاریخ 28 الی 30 مهر ماه در محل دانشگاه شیراز برگزار گردید به حساب برگزیدگان واریز شد. اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، طی مکاتبه ای، شماره حساب دبیران انجمنهای علمی دانشجویی برگزیده و قابل تقدیر را از دانشگاهها دریافت و هدایای نقدی را به حساب آنان واریز نمود. این افراد به نمایندگی از انجمنهای علمی دانشجویی برگزیده و یا قابل تقدیر معرفی گردیده بودند و می بایست با نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، فیمابین اعضای آن انجمن توزیع گردند. جوایز افراد برگزیده نیز(دبیر-کارشناس) نیز به حسابشان واریز گردید.

هفتمین جشنواره ملی حرکت، ویژه آثار و دستاوردهای انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاههای کشور، 28 الی 30 مهرماه، در محل سالن تربیت بدنی دانشگاه شیراز برگزار گردید. جوايز برگزيدگان جشنواره شامل لوح تقدير، تنديس و جوايز نقدي در نظر گرفته شده بود که الواح تقدیر برگزیدگان به همراه تندیس جشنواره در مراسم اختتامیه جشنواره اهدا شد.

در خصوص واریز جوایز، نظر به اینکه هداياي انجمن های برگزیده یا قابل تقدیر متعلق به اشخاص حقوقي مي‌باشد، شماره حساب دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به نمایندگی از آن انجمن جهت وصول جوايز معرفي گردید که تعهد توزيع هدايای میان اعضاي انجمن‌ بر عهده دبیر انجمن می باشد.

در خصوص دانشگاه هایی که غرفه‌شان برگزیده شده است، شماره حساب کارشناس انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه و در خصوص افراد برگزیده (کارشناسان، دبیر شورای دبیران و دبیر انجمن‌های برگزیده) نیز مشخصات فرد جهت واریز جوایز معرفی گردید.

شایان ذکر است وجوه نقدی در نظر گرفته شده بر اساس جدول ذیل و صرفاً برای انجمن های علمی دانشجویی، دبیران انجمن، دبیران شورای دبیران، کارشناسان و غرفه های برگزیده و قابل تقدیر بوده است و برای سایر حوزه ها وجوه نقدی درنظر گرفته نشده است.

 

 

 

امتیازات و جوایز برگزیدگان جشنواره:

 

لوح تقدیر مقام عالی وزارت به انجمن برگزیده

لوح تقدیر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت به اعضای انجمن

تندیس طلایی حرکت

هدیه نقدی به شرح جدول ذیل:

 

حوزه رقابتی

هدیه نقدی (میلیون ریال)

نحوه توزیع

انجمن علمی برگزیده(در تمامی حوزه ها)

12

توزیع بین اعضای انجمن

انجمن علمی قابل تقدیر(در تمامی حوزه ها)

9

توزیع بین اعضای انجمن

کارشناس انجمنها(فقط برگزیده)

7

کارشناس

دبیر انجمن و دبیر شورای برگزیده

5

دبیر

دبیر انجمن و دبیر شورای قابل تقدیر

3

دبیر

غرفه

7

افراد حاضر در غرفه