حجم فایل پی دی اف که در هر بخش سامانه جشنواره ملی حرکت می توان بارگذاری کرد

حجم فایل پی دی اف که در هر بخش سامانهجشنواره ملی حرکتمی توان بارگذاری کرد:

آموزش: 15 مگابایت
ترویج: 15 مگابایت
مسابقه: 10 مگابایت
نشریه: 30 مگابایت
کتاب: 15 مگابایت
اختراع: 10 مگابایت
کارآفرینی: 10 مگابایت
انجمن_برگزیده: 30 مگابایت
انجمن_خلاق در هر حوزه: 10 مگابایت
دانشگاه_برگزیده: 20 مگابایت

تغییرات فوق با توجه به درخواست های مطرح شده صورت پذیرفته است و تغییر دیگری در این خصوص نخواهیم داشت. اگر گزارش فعالیت ارسالی حجمی بیشتر از سقف ذکر شده دارد از تعداد عکس ها یا از کیفیت برخی عکس ها تا حدی بکاهید تا مشکل برطرف شود. توجه داشته باشید که سامانه تنها امکان دریافت فایل PDF را دارد.