شیوه نامه پیشنهادی تهیه گزارش فعالیت

 

آثار و فعالیت انجمن های علمی دانشجویی در نهمین دوره جشنواره به صورت گزارش فعالیت و در قالب فایل PDF دریافت خواهد شد. نظر به سوالات متعدد دریافتی در این خصوص و همچنین با عنایت به اهمیت گزارش در داوری این دوره جشنواره شیوه نامه ای پیشنهادی در اختیار انجمن های علمی دانشجویی و کارشناسان دانشگاه قرار می گیرد. عمل به این شیوه نامه اگر چه اختیاری است اما حداقل های مورد نیاز برای تهیه یک گزارش خوب را اشاره می کند. ضروری است تا این شیوه نامه ها به خوبی مورد دقت قرار گیرد.

 

بخش انجمن علمی فعال

 

شیوه نامه پیشنهادی تهیه گزارش انجمن علمی فعال در آموزش

شیوه نامه پیشنهادی تهیه گزارش انجمن علمی فعال در ترویج

شیوه نامه پیشنهادی تهیه گزارش انجمن علمی فعال در مسابقه علمی

شیوه نامه پیشنهادی تهیه گزارش انجمن علمی فعال در نشریه

شیوه نامه پیشنهادی تهیه گزارش انجمن علمی فعال در کتاب

شیوه نامه پیشنهادی تهیه گزارش انجمن علمی فعال در اختراع، ابتکار یا نوآوری

شیوه نامه پیشنهادی تهیه گزارش انجمن علمی فعال در کارآفرینی

شیوه نامه پیشنهادی تهیه گزارش انجمن علمی برگزیده


بخش انجمن علمی خلاق

 

در بخش انجمن علمی خلاق گزارش یک فعالیت خلاقانه باید روی یک پوستر با ابعاد 50 در 70 سانتی متر گزارش شود. در خصوص تهیه پوستر فعالیت برای حوزه های بخش انجمن خلاق پیش از این مطلب این لینک منتشر شده استفایل نمونه پوستر هم بصورت فایل پاورپوینت دراین لینک و فايل لايه باز پوستر در اين لينك در دسترس است. سامانه فایل پوستر را بصورت PDF (مانند این فایلدریافت خواهد کرد.

لازم است توجه شود در هر حوزه رقابتی این بخش  تنها یک فعالیت ارزیابی خواهد شد. در صورت ارسال بیش از یک فعالیت اثر ارسالی ارزیابی نخواهد شد. در بخش نمایشگاهی جشنواره ملی حرکت قسمتی به پوسترهای ارسالی اختصاص داده خواهد شد تا فعالیت‌های خلاقانه در معرض دید عموم قرار گیرد

تاکید می شود در پوستر فعالیت خلاقانه دیگر فعالیت های انجمن را گزارش نکنید.

 

 

بخش دانشگاه برگزیده

 

گزارش این بخش تنها باید به عملکرد معاونت فرهنگی دانشگاه به عنوان متولی این حوزه اختصاص یابد. گزارش فعالیت انجمن ها نباید در این گزارش ارسال شود.