اعلام ضوابط انتخاب اتحاديه برتر انجمن هاي علمي دانشجويي و نحوه حضور اتحادیه ها در جشنواره ملی حرکت نهم

در هشت دوره گذشته جشنواره ملی حرکت یکی از بخش های رقابتی دستاوردهای پژوهشی انجمن های علمی دانشجویی بوده است. تجربه هشت دوره گذشته نشان داد که جشنواره در بحث پژوهش به اهدافی که ترسیم کرده بود یا نرسیده است و یا با چالش های جدی مواجه بوده است. به همین علت در این دوره جشنواره بخش پژوهش جشنواره مورد تجدید نظرقرار گرفت.

 

اتحاديه‌هاي انجمن هاي علمي دانشجويي می توانند نقشی موثر در سیاست‌گذاری پژوهشی و تخصصی برای انجمن های علمی دانشجویی ایفا کنند و این نقش را با بهرمندی از ظرفیت انجمن‌های علمی دانشجویی در تعریف و مدیریت پژوهش‌های متناسب با نیاز کشور به سرانجام برسانند.

 

از آن جا که پژوهش امری تخصصی است و البته باید متناسب با نیازهای کشور و جامعه باشد، در جشنواره کنونی الگویی جدید برای رقابت انجمن های علمی با هدایت و سیاست گذاری اتحادیه ها به عنوان نهادی تخصصی طراحی شد. این مدل برای اجرا به اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی کشور (که در حال حاضر 22 اتحادیه فعال هستند) ابلاغ شده است.

 

اداره كل فرهنگي و اجتماعی بر اساس این الگو ضوابط مربوط به نحوه مشاركت اتحاديه هاي انجمن هاي علمي دانشجويي در نهمين جشنواره ملي حركت و همچنین انتخاب اتحادیه برگزیده را با تاکید ویژه بر ارزیابی میزان موفقیت اتحادیه ها در انجام ماموریت پژوهشی تدوين و به دبيران اتحاديه‌ها ابلاغ نموده است. بر اساس اين طرح حضور اتحاديه‌هاي انجمن هاي علمي دانشجويي در نهمين جشنواره ملي حركت در دو بخش نمايشگاهي و رقابتي (جايزه اتحاديه برگزيده) امكانپذير خواهد بود. فعالان محترم انجمن‌ها و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی مي توانند ضوابط ارزیابی اتحادیه برای انتخاب اتحادیه برتر را از اينجا دریافت نمايند.

لازم به ذکر است که اتحادیه برگزیده انجمن‌های علمی دانشجویی در هفته پژوهشمعرفی خواهد شد.