برگزاري دومين جلسه شوراي سياستگذاري نهمين جشنواره ملي حركت

 

دومین جلسه شورای سیاستگذاری نهمین جشنواره ملی حرکت با حضور دکتر ایرجی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دکتر بصیری، دبیر جشنواره و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دکتر یوسف زاده دبیر اجرایی جشنواره و مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان و جمعی از کارشناسان اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و عوامل اجرایی جشنواره، یکشنبه27 تیرماه به صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان میزبان جشنواره گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط دبیرخانه نهمین جشنواره ملی حرکت ارائه نمود. سپس اداره کل فرهنگی و اجتماعی نیز به ارائه گزارشی از وضعیت آثار رسیده از طریق سامانه جشنواره و روند داوری آثار پرداخت. 
گفتنی است در این جلسه، مواردی همچون نحوه حضور انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بخش نمایشگاهی جشنواره ملی حرکت، دعوت از وزیر علوم جهت حضور در جشنواره باتوجه به پیش بینی بخش بین الملل در این دوره از جشنواره و حضور دانشجویان خارجی در جشنواره، مطرح شد و جهت بررسی در دستور کار اداره کل فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت.
همچنین برنامه ریزی درخصوص حضور شرکت های دانش بنیان در جشنواره و هماهنگی جهت اعزام دانشجویان جدید الورود برای بازدید از نمایشگاه حرکت (دانشگاه‌های استان های همجوار کرمان) در قالب اردوهای دانشجویی در دستور کار دانشگاه شهید باهنر کرمان قرار گرفت.