در جلسه مشترک اداره کل فرهنگی و اجتماعی و اتاق بازرگانی تهران مطرح شد؛ حمایت از ایده های خلاق نهمین جشنواره ملی حرکت

 

 

جلسه مشترک اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با محوریت حمايت از طرح هاي انجمن هاي علمي دانشجويي و نهمین جشنواره ملی حرکت برگزار شد.
این جلسه با حضور فضل ا.. ایرجی کجوری مدیر کل فرهنگی و اجتماعی و ناصر عندلیب مدیر آموزش اتاق بازرگانی تهران و تعدادی از کارشناسان برگزار گردید.
در این جلسه زمینه های مشترک همکاری از جمله: استفاده از ایده¬های خلاق و نو و تخصص و مهارت¬های دانشجویان جهت استفاده در صنعت، معدن، کشاورزی، معرفی دستاوردهای دانشجویی جشنواره ملی حرکت به اتاق بازرگانی برای تجاری سازی، برگزاری کارگاه¬های آموزشی، دوره های کارورزی، و انجام پروژه های مشترک پژوهشی بررسی گردید.
مقرر شد جلسات کارشناسی فی ما بین اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اتاق بازرگانی تهران جهت توافقات بعدی و انعقاد تفاهم نامه مشترک برگزار گردد.