معرفي انجمن هاي منتخب در بخش خلاق

براساس اعلام دبيرخانه جشنواره ملي حركت، انجمن هاي علمي دانشجويي منتخب در بخش خلاق جهت داوري حضوري در زمان جشنواره به شرح زير معرفي شدند.

از هر انجمن بايد يك نفر جهت ارائه فعاليت در زمان جشنواره و جهت داوري نهايي، در جشنواره ملي حركت حضور يابد.

 

رديف

بخش

دانشگاه

انجمن

1.      

مشاركت دانشجويي

شهيد بهشتي

فيزيك

2.      

مشاركت دانشجويي

اصفهان

مهندسي راه آهن

3.      

مشاركت دانشجويي

گيلان

معماري

4.      

مشاركت دانشجويي

خوارزمي

علوم تربيتي

5.      

اخلاق حرفه اي و آكادميك

شهيد باهنر كرمان

دامپزشكي

6.      

اخلاق حرفه اي و آكادميك

علامه طباطبايي

روزنامه نگاري

7.      

ترويج كارافريني

تهران

طراحي صنعتي

8.      

ترويج كارافريني

ايلام

گياهپزشكي

9.      

ترويج كارافريني

صنعتي امير كبير

مهندسي عمران

10. 

مفاخر

علامه طباطبايي

حقوق

11. 

مفاخر

شهيد مدني آذربايجان

زبان و ادبيات فارسي

12. 

محيط زيست

اصفهان

فيزيك

13. 

محيط زيست

تربيت مدرس

مديريت فناوري اطلاعات

14. 

محيط زيست

تبريز

نانو

15. 

آزاد

ايلام

گياهپزشكي

16. 

آزاد

صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

مكانيك