فرم هاي داوري دهمين جشنواره حركت

فرم هاي داوري حوزه هاي مختلف رقابت دهمين جشنواره حركت منتشر گرديد

لازم به ذکر است مبنای داوری در مرحله ملی جشنواره فرم های زیر می باشد. دقت در شاخص‌هاي فرم هاي داوري می تواند به شركت كنندگان در تهیه گزارش دقیق تر از فعالیت هایشان کمک نماید.

 

جهت دريافت هر كدام از فرم ها بر روي لينك مورد نظر كليك نمائيد.

 فرم داوري حوزه رقابتي انجمن علمي

فرم داوري حوزه رقابتي فعاليت علمي خلاقانه

فرم داوري حوزه رقابتي نشريه علمي

فرم داوري حوزه رقابتي مسابقه علمي

فرم داوري حوزه رقابتي پژوهش

فرم داوري حوزه رقابتي فضاي مجازي

فرم داوري حوزه رقابتي كتاب

فرم داوري حوزه رقابتي اختراع

فرم داوري حوزه رقابتي كارآفريني