مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی حرکت با تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان داد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی حركت ويژه آثار و دستاوردهای علمی دانشجویی «حرکت» امروز (چهارشنبه) با حضور دکتر غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر طالبی، رئیس دانشگاه اصفهان، مهندس عسکری مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و جمعی از مسئولان در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

در این مراسم از برگزیدگان در بخش‌های انجمن‌های علمی برتر، دانشگاه‌های برتر در حوزه عملکرد انجمن‌های علمی، اتحادیه‌های انجمن‌های علمی و بخش بین‌الملل تقدیر شد که اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

برگزیدگان یازدهمین جشنواره ملی حرکت (به تفکیک دانشگاه و مرتب شده به ترتیب حروف الفبا)

 

رديف

نام دانشگاه

بخش/گروه آموزشي

برگزار كننده

رتبه

1

اراك

كتاب

سركار خانم فرزانه غريبي

شايسته تقدير

2

اروميه

نشريه/كشاورزي

انجمن مرتع و آبخيزداري

دوم

 

 

فعاليت خلاقانه/هنر

انجمن معماري

سوم

3

اصفهان

محتواي ديجيتال/علوم انساني

گروه دانشجويي نقطه

اول

 

 

نشريه/فني

انجمن مهندسي راه آهن

شايسته تقدير

4

امام صادق(ع)

مسابقه/علوم انساني

انجمن معارف اسلامي و حقوق

اول

 

 

نشريه/علوم انساني

انجمن معارف اسلامي و علوم سياسي

دوم

 

 

انجمن برتر/علوم انساني

انجمن زبان هاي خارجي

شايسته تقدير

 

 

محتواي ديجيتال/علوم انساني

انجمن زبان هاي خارجي

شايسته تقدير

5

ايلام

فعاليت خلاقانه/كشاورزي

انجمن حاميان محيط زيست

دوم

 

 

انجمن برتر/كشاورزي

انجمن حاميان محيط زيست

شايسته تقدير

6

بجنورد

فعاليت خلاقانه/علوم

انجمن حسابداري

اول

 

 

مسابقه/علوم پايه

انجمن فيزيك

دوم

7

بيرجند

انجمن برتر/فني و مهندسي

انجمن مهندسي عمران

دوم

 

 

نشريه/علوم پايه

انجمن آمار

سوم

 

 

انجمن برتر/علوم پايه

انجمن زمين شناسي

شايسته تقدير

 

 

مسابقه/علوم انساني

انجمن زبان و ادبيات انگليسي

شايسته تقدير

 

 

مسابقه/كشاورزي

انجمن گياهپزشكي

شايسته تقدير

8

بين المللي امام خميني

نشريه/هنر

انجمن شهرسازي

سوم

 

 

نشريه/علوم پايه

انجمن زمين شناسي

شايسته تقدير

 

 

انجمن برتر/كشاورزي

انجمن مهندسي آب

شايسته تقدير

9

بوعلي سينا

انجمن برتر/هنرومعماري

انجمن طراحي صنعتي

سوم

 

 

انجمن برتر/علوم انساني

انجمن كارآفريني

شايسته قدير

10

پيام نور

فعاليت خلاقانه/علوم پايه

انجمن نانو

اول

 

 

فعاليت خلاقانه/علوم انساني

انجمن مديريت فناوري اطلاعات

دوم

 

 

بخش ويژه

انجمن مديريت فناوري اطلاعات

سوم

 

 

مسابقه /علوم پايه

انجمن نانو

شايسته تقدير

 

 

محتواي ديجيتال/كشاورزي

جناب آقاي رضا سعيدي

شايسته تقدير

 

 

كارآفريني

جناب آقاي محمد جواد عرب بيگي

شايسته تقدير

11

تربيت دبير شهيد رجايي

محتواي ديجيتال/ فني و مهندسي

انجمن مهندسي برق

شايسته تقدير

12

تبريز

محتواي ديجيتال/كشاورزي

انجمن علوم و مهندسي خاك

اول

 

 

نشريه/هنرومعماري

انجمن معماري

اول

 

 

انجمن برتر/فني و مهندسي

انجمن رباتيك

دوم

 

 

كارآفريني

انجمن فناوري اطلاعات

دوم

 

 

اختراع

گروه دانشجويي نانوالكترونيك

سوم

 

 

مسابقه/كشاورزي

انجمن اقتصاد كشاورزي

شايسته تقدير

 

 

فعاليت خلاقانه/فني و مهندسي

انجمن مهندسي مكانيك

شايسته تقدير

 

 

انجمن برتر/هنرو معماري

انجمن معماري

شايسته تقدير

 

 

مسابقه/هنر و معماري

انجمن طراحي شهري

شايسته تقدير

 

 

فعاليت خلاقانه/هنرومعماري

انجمن طراحي شهري

شايسته تقدير

 

 

محتواي ديجيتال/هنرومعماري

انجمن مهندسي معماري

شايسته تقدير

 

 

فعاليت خلاقانه/علوم انساني

انجمن جغرافيا و گردشگري

شايسته تقدير

 

 

محتواي ديجيتال/علوم انساني

گروه دانشجويي ارك توريسم

شايسته تقدير

 

 

فعاليت خلاقانه/علوم پايه

انجمن فيزيك

شايسته تقدير

13

تربيت مدرس

مسابقه/هنر و معماري

انجمن معمار

اول

 

 

مسابقه/فني و مهندسي

انجمن مهندسي عمران

اول

 

 

محتواي ديجيتال/علوم انساني

انجمن فلسفه

سوم

 

 

نشريه/كشاورزي

انجمن مكانيك بيوسيستم كشاورزي

سوم

 

 

فعاليت خلاقانه/علوم انساني

انجمن جامعه شناسي

شايسته تقدير

 

 

نشريه/هنرومعماري

انجمن طراحي شهري

شايسته تقدير

 

 

نشريه/فني و مهندسي

انجمن مهندسي عمران

شايسته تقدير

 

 

فعاليت خلاقانه/فني و مهندسي

انجمن سيناپس

شايسته تقدير

 

 

بخش ويژه

انجمن محيط زيست

شايسته تقدير

14

تهران

انجمن برتر/هنر و معماري

انجمن علمي نمايش

اول

 

 

انجمن برتر/كشاورزي

انجمن محيط زيست

اول

 

 

بخش ويژه

گزوه دانشجويي وادي

اول

 

 

فعاليت خلاقانه/كشاورزي

انجمن آناتومي و جنين شناسي

اول

 

 

فعاليت خلاقانه/ فني و مهندسي

انجمن مهندسي مكانيك

اول

 

 

بخش ويژه

گروه دانشجويي نگاه آبي

دوم

 

 

مسابقه/كشاورزي

انجمن دامپزشكي

دوم

 

 

محتواي ديجيتال/كشاورزي

انجمن دامپزشكي

دوم

 

 

مسابقه/عاوم انساني

انجمن اقتصاد

دوم

 

 

فعاليت خلاقانه/علوم انساني

انجمن علوم اجتماعي

دوم

 

 

بخش ويژه

انجمن هاي علمي دانشكده منابع طبيعي

سوم

 

 

نشريه/علوم انساني

انجمن مديريت

شايسته تقدير

 

 

فعاليت خلاقانه/هنر و معماري

انجمن تصويرسازي و گرافيك

شايسته تقدير

 

 

محتواي ديجيتال/ هنر و معماري

گروه دانشجويي دايره آبي

شايسته تقدير

15

جامع علمي كاربردي

انجمن برتر/هنرومعماري

انجمن موسيقي

اول

 

 

كارآفريني

سركار خانم سارا قادري

شايسته تقدير

16

حكيم سبزواري

محتواي ديجيتال/علوم پايه

گروه دانشجويي زيست شناسي

اول

 

 

فعاليت خلاقانه/علوم پايه

انجمن زيست شناسي

شايسته تقدير

 

 

فعاليت خلاقانه/فني و مهندسي

انجمن مهندسي عمران

دوم

 

 

فعاليت خلاقانه/كشاورزي

انجمن محيط زيست

سوم

 

 

انجمن برتر/كشاورزي

انجمن محيط زيست

شايسته تقدير

17

خوارزمي

انجمن برتر/علوم انساني

انجمن جغرافيا

دوم

 

 

فعاليت خلاقانه/ علوم پايه

انجمن زيست شناسي سلولي و مولكولي

دوم

 

 

كتاب

گروه دانشجويي جغرافيا

دوم

 

 

انجمن برتر/علوم پايه

انجمن زيست شناسي سلولي و مولكولي

سوم

 

 

نشريه /علوم پايه

انجمن زمين شناسي

شايسته تقدير

18

رازي كرمانشاه

محتواي ديجتال/هنر

انجمن معماري

شايسته تقدير

19

زابل

كارآفريني

انجمن دامپزشكي

شايسته تقدير

20

زنجان

نشريه/كشاورزي

 انجمن ترويج و توسعه روستايي

شايسته تقدير

21

سيستان و بلوچستان

مسابقه/كشاورزي

انجمن فضاي سبز

اول

 

 

مسابقه/علوم پايه

انجمن رياضي

سوم

 

 

فعاليت خلاقانه/علوم پايه

انجمن زيست شناسي

شايسته تقدير

 

 

محتواي ديجيتال/علوم انساني

انجمن روانشناسي

شايسته تقدير

 

 

مسابقه/هنرومعماري

انجمن معماري

شايسته تقدير

 

 

فعاليت خلاقانه/هنرومعماري

انجمن مرمت بناهاي تاريخي

شايسته تقدير

 

 

مسابقه/فني و مهندسي

انجمن مهندسي مكانيك

شايسته تقدير

 

 

انجمن برتر/كشاورزي

انجمن فضاي سبز

شايسته تقدير

 

 

كارآفريني

سركار خانم نازنين مالكي

شايسته تقدير

22

شهركرد

محتواي ديجتال/ فني و مهندسي

گروه دانشجويي NDR

سوم

23

شهيد باهنر كرمان

فعاليت خلاقانه/هنرومعماري

انجمن تئاتر

اول

 

 

فعاليت خلاقانه/كشاورزي

انجمن مهندسي آب

شايسته تقدير

 

 

نشريه/هنرومعماري

انجمن نقاشي

شايسته تقدير

 

 

فعاليت خلاقانه/علوم پايه

انجمن نانو

شايسته تقدير

24

شهيد بهشتي

نشريه/علوم پايه

انجمن زيست شناسي

اول

 

 

كتاب

انجمن اقتصاد

دوم

 

 

فعاليت خلاقانه/هنرو معماري

انجمن بازسازي پس از سانحه

سوم

 

 

انجمن برتر/علوم انساني

انجمن جغرافيا

شايسته تقدير

 

 

مسابقه/ علوم انساني

انجمن علوم تربيتي

شايسته تقدير

 

 

كتاب

انجمن جغرافيا

شايسته تقدير

 

 

مسابقه/علوم پايه

انجمن شيمي

شايسته تقدير

25

شهيد چمران اهواز

انجمن برتر/علوم پايه

انجمن زمين شناسي

شايسته تقدير

 

 

نشريه/كشاورزي

انجمن مكانيك بيوسيستم

شايسته تقدير

26

شهيد مدني آذربايجان

محتواي ديجيتال/ فني و مهندسي

انجمن مهندسي شيمي

شايسته تقدير

27

شهيد اشرفي اصفهاني

انجمن برتر/علوم پايه

انجمن علوم  وفناوري زيستي

دوم

28

شيراز

انجمن برتر/فني و مهندسي

انجمن IEEE

اول

 

 

نشريه/كشاورزي

انجمن زارعت و اصلاح نباتات

اول

 

 

انجمن برتر/علوم انساني

انجمن گردشگري و هتلداري

اول

 

 

انجمن برتر/علوم پايه

انجمن زيست شناسي

اول

 

 

انجمن برتر/كشاورزي

انجمن زارعت و اصلاح نباتات

دوم

 

 

نشريه/هنرومعماري

انجمن شهرسازي

دوم

 

 

نشريه/علوم پايه

انجمن زيست شناسي

دوم

 

 

مسابقه/كشاورزي

انجمن زارعت و اصلاح نباتات

سوم

 

 

كتاب

جناب آقاي سينا جنگجو

سوم

 

 

انجمن برتر/هنر و معماري

انجمن شهرسازي

شايسته تقدير

 

 

مسابقه/هنر و معماري

انجمن شهرسازي

شايسته تقدير

29

صنعتي اصفهان

فعاليت خلاقانه/فني و مهندسي

انجمن منهدسي نساجي

اول

 

 

انجمن برتر/كشاورزي

انجمن كشاورزي

سوم

 

 

انجمن برتر/علوم پايه

انجمن فيزيك

شايسته تقدير

 

 

انجمن برتر/فني و مهندسي

انجمن مهندسي نساجي

شايسته تقدير

 

 

مسابقه/فني و مهندسي

انجمن مهندسي شيمي

شايسته تقدير

 

 

نشريه/فني و مهندسي

انجمن مهندسي صنايع

شايسته تقدير

 

 

فعاليت خلاقانه/كشاورزي

انجمن منابع طبيعي

شايسته تقدير

 

 

اختراع

گروه مخترع

شايسته تقدير

30

صنعتي اميركبير

نشريه/فني و مهندسي

انجمن  مهندسي معدن

اول

 

 

كتاب

جناب آقاي بشير شكوه سلجوقي

اول

 

 

اختراع

جناب آقاي حسين جعفري

اول

 

 

اختراع

گروه دانشجويي مهندسي برق

دوم

 

 

مسابقه/فني و مهندسي

انجمن هوا و فضا

شايسته تقدير

31

صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

محتواي ديجيتال/علوم پايه

انجمن رياضي

سوم

32

صنعتي نوشيرواني بابل

كارآفريني

گروه دانشجويي كام

اول

 

 

مسابقه/فني و مهندسي

انجمن مهندسي برق

دوم

 

 

انجمن برتر/فني و مهندسي

انجمن مهندسي شيمي

شايسته تقدير

33

علامه طباطبايي

انجمن برتر/علوم انساني

انجمن علم اطلاعات و دانش شناسي

سوم

 

 

مسابقه/علوم انساني

انجمن تكنولوژي آموزشي

سوم

 

 

نشريه/علوم انساني

انجمن زبانشناسي

سوم

 

 

فعاليت خلاقانه/علوم انساني

انجمن علم اطلاعات و دانش شناسي

شايسته تقدير

34

علم و صنعت ايران

نشريه/فني و مهندسي

انجمن مهندسي راه آهن

دوم

 

 

محتواي ديجيتال/كشاورزي

انجمن تحصيلات تكميلي

شايسته تقدير

 

 

نشريه/فني و مهندسي

انجمن مهندسي عمران

شايسته تقدير

 

 

نشريه /هنرومعماري

انجمن مهندسي معماري و شهرسازي

شايسته تقدير

35

علوم و فنون دريايي خرمشهر

فعاليت خلاقانه/ فني و مهندسي

انجمن كشتي سازي

سوم

 

 

مسابقه/ فني و مهندسي

انجمن مهندسي موتورهاي دريايي

شايسته تقدير

 

 

فعاليت خلاقانه/كشاورزي

انجمن شيلات

شايسته تقدير

36

فردوسي مشهد

نشريه/علوم انساني

انجمن تاريخ

اول

 

 

مسابقه/علوم پايه

انجمن رياضي

اول

 

 

نشريه/علوم پايه

انجمن شيمي

اول

 

 

كتاب

جناب آقاي علي باغدار دلگشا

اول

 

 

مسابقه/كشاورزي

انجمن باغباني

دوم

 

 

محتواي ديجيتال/كشاورزي

انجمن مهندسي آب

دوم

 

 

فعاليت خلاقانه/علوم انساني

انجمن علوم سياسي

سوم

 

 

مسابقه/فني و مهندسي

انجمن بازي هاي رايانه اي

سوم

 

 

انجمن برتر/فني و مهندسي

انجمن مهندسي مكانيك

شايسته تقدير

 

 

انجمن برتر/علوم انساني

انجمن اقتصاد

شايسته تقدير

 

 

مسابقه/علوم انساني

انجمن حقوق

شايسته تقدير

 

 

محتواي ديجيتال/علوم پايه

انجمن زيست شناسي

شايسته تقدير

 

 

كتاب

جناب آقاي وحيد بهرامي

شايسته تقدير

37

فني و حرفه اي

مسابقه/هنرومعماري

انجمن معماري

شايسته تقدير

38

قم

بخش ويژه

انجمن مهندسي عمران

شايسته تقدير

39

كردستان

نشريه/علوم انساني

انجمن فقه و حقوق شافعي

شايسته تقدير

40

كشاورزي و منابع طبيعي ساري

مسابقه/كشاورزي

انجمن مهندسي چوب و كاغذ

شايسته تقدير

41

كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

نشريه/كشاورزي

 انجمن شيلات

شايسته تقدير

 

 

اختراع

انجمن مكانيك ماشين آلات كشاورزي

شايسته تقدير

42

گيلان

محتواي ديجيتال/علوم پايه

انجمن شيمي

دوم

 

 

نشريه/علوم پايه

انجمن آمار

شايسته تقدير

 

 

انجمن برتر/علوم انساني

انجمن روانشناسي

شايسته تقدير

 

 

اختراع

جناب آقاي اميرحسين ابراهيمي

شايسته تقدير

43

مازندران

مسابقه/علوم پايه

انجمن رياضي

شايسته تقدير

 

 

محتواي ديجيتال/علوم پايه

جناب آقاي فرشيد مهرعلي تبار

شايسته تقدير

44

مراغه

نشريه/فني

انجمن مهندسي مواد

دوم

 

 

انجمن برتر/علوم انساني

انجمن زبان انگليسي

دوم

 

 

نشريه

انجمن مهندسي شيمي

سوم

 

 

فعاليت خلاقانه/علوم پايه

انجمن سلول هاي بنيادي

شايسته تقدير

 

 

فعاليت خلاقانه/علوم

انجمن زبان انگليسي

شايسته تقدير

 

 

نشريه/كشاورزي

انجمن علوم باغباني

شايسته تقدير

45

محقق اردبيلي

محتواي ديجيتال/علوم انساني

انجمن باستان شناسي

دوم

 

 

انجمن برتر/كشاورزي

انجمن علوم و مهندسي خاك

شايسته تقدير

 

 

نشريه/كشاورزي

انجمن صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي

شايسته تقدير

 

 

نشريه/علوم انساني

انجمن باستان شناسي

شايسته تقدير

 

 

بخش ويژه

انجمن صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي

شايسته تقدير

46

وليعصر رفسنجان

فعاليت خلاقانه /علوم پايه

انجمن فيزيك مهندسي

سوم

 

 

كارآفريني

انجمن فيزيك مهندسي

سوم

 

 

محتواي ديجيتال/ فني و مهندسي

انجمن مهندسي شيمي

شايسته تقدير

 

 

مسابقه/كشاورزي

انجمن علوم و مهندسي آب

شايسته تقدير

47

يزد

فعاليت خلاقانه/ فني و مهندسي

انجمن مهندسي نساجي

سوم

 

 

انجمن برتر/فني و مهندسي

انجمن مهندسي صنايع

شايسته تقدير

 دانشگاه‌های شایسته تقدیر در حوزه عملکرد انجمن‌های علمی دانشجویی:

دانشگاه اصفهان

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه تهران

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه شیراز

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه‌های برگزیده در حوزه عملکرد انجمن‌های علمی دانشجویی:

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه گیلان

دانشگاه تبریز

دانشگاه صنعتی اصفهان

اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی برتر

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی- رتبه اول

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی باغبانی، گیاهان داروی و فضای سبز- رتبه اول

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی عمران- رتبه دوم

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی دامپزشکی- رتبه دوم

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی- رتبه دوم

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مکانیک- رتبه سوم

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم سیاسی- رتبه سوم

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی شیمی، نفت و پلیمر- رتبه شایسته تقدیر

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی صنایع- رتبه شایسته تقدیر

 

برگزیدگان بخش بین الملل

1- Jonas Pluschke (Germany)

2- Darius Schuttler (Germany), Jakub Ruzicka (Czech Republic) and MislavZuanovic (Croatia)

3- Sheikha Al-Shukaili, Kawthar Al-Balushiand Maryam Al-Balushi (Oman)

4- Hana Cosic (Bosnia and Herzegovina)

5- Noura Al-Balishi (Oman)

6- Helen Maria Pluschke (Germany)

7- Bruna Roberta Floriano (Brazil)

8- Marjus Ceveli (Italy)

9- Jo Hua Hsu (China)

10- Randa Natras (Bosnia)

11- Daniel Zanatta (Australia)

12- Aligul Aghayev (Republic of Azerbaijan)

بخش دانشجويان غيرايراني

 

1-محمد انور پويا- از كشور افغانستان

 

بخش انجمن علمي پويا

انجمن علمي مهندسي عمران دانشگاه شهيدبهشتي - برگزيده

انجمن علمي حقوق دانشگاه مازندران- شايسته تقدير

انجمن علمي زبان هاي خارجي دانشگاه امام صادق (ع) - شايسته تقدير