ابلاغ دستورالعمل اجرایی دوازدهمین جشنواره حرکت

 

دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت رویدادی برای رقابت، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر علمی دانشجویان است. این جشنواره، به صورت سالانه و با سیاست گذاری و برنامه ریزی اداره کل فرهنگی و اجتماعی و با همکاری دانشگاه ه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و حمایت و مشارکت نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی برگزار می شود.

راهبرد اصلی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این دوره، تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و تغییر رویکرد برگزاری جشنواره با تکیه بر این مهم است.  بر این اساس دستورالعمل دوره دوازدهم جشنواره تهیه، تنظیم و اجرا می شود.

 

دانلود متن دستورالعمل اجرايي دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت