اولين جلسه شوراي سياستگذاري دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت برگزار شد

 

اولين جلسه شوراي سياستگذاري دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت، روز گذشته با حضور معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و اعضاي شورا برگزار شد.

در اين جلسه دكتر غفاري ضمن خیرمقدم به اعضای جلسه و ابراز خرسندي از كيفيت برگزاري بخش هاي مختلف در يازدهمين جشنواره ملي حركت در دانشگاه اصفهان، همفكري و همراهي مجموعه هاي مختلف براي برگزاري جشنواره اي درخور و شايسته انجمن هاي علمي دانشجويي و دانشجويان را بسيار ضروري و مهم عنوان كردند.

دكتر غفاري بخش هاي بين الملل و ارتباط با صنعت جامعه و بازار را از ويژگي هاي مهم جشنواره يازدهم برشمردند كه در تعامل، ارتباط و الگوبرداري دانشجويان از فعاليت هاي دانشجويان ساير كشورها و همچنين اشنا شدن با مسائل و مشكلات جامعه و صنعت و جهت گيري براي فعاليت براين اساس بسيار مفيد بود.

در ادامه مهندس عسكري با اشاره به فعاليت بيش از 9000 انجمن علمي در دانشگاه‌هاي سراسر كشور بيان داشت كه عصاره و چكيده فعاليت انجمن هاي علمي جشنواره حركت مي باشد. ايشان همچنين عنوان كردند: در جشنواره يازدهم بخش بين الملل بصورت ويژه در دستور كار قرار گرفت و شاهد حضور 85 دانشجوي خارجي در جشنواره بوديم.

اين بخش با هدف شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم ايران با ساير كشورها، شكلگيري تعامل و  ارتباط بين دانشجويان داخلي و خارجي و ... برگزار شد.

همچنين ايشان دانشگاه پيام نور را به عنوان ميزبان اين دوره جشنواره معرفي نموده و اشاره داشتند با توجه به اينكه ظرفيت هاي مختلف گردشگري، صنعتي، خدماتي و ... در انتخاب شهر محل برگزاري جشنواره بسيار حائز اهميت مي باشد، شهر تبريز به عنوان محل برگزاري دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت انتخاب شده است كه از ظرفيت‌هاي مجموعه دانشگاههاي شهر تبريز براي برگزاري جشنواره استفاده خواهد شد و جلسات كميته برگزاري جشنواره كه در استان مستقر است با حضور روساي كليه دانشگاه هاي استان برگزار مي شود.

در ادامه اعضای جلسه ضمن ارائه گزارش از فرايندهاي اجرايي جشنواره، پیشنهاداتی براي برگزاري هرچه بهتر جشنواره در اين دوره ارائه نمودند.

دكتر سيد بابك ابراهيمي عضو هیات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و داور جشنواره حركت به عنوان دبير علمی و ریاست كميته داوري جشنواره، دكتر كشميري مديركل دفتر برنامه ريزي و امور فناوري وزارت علوم به عنوان عضو شورا و دكتر امين ناجي معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه پيام نور به عنوان دبير اجرايي جشنواره منصوب شدند. كه در پايان جلسه احكام به ايشان تقديم شد.