دبیر علمی جشنواره حرکت؛ حضور چشمگیر اعضای هیئت علمی دانشگاه ه‍‌ا در فرايند داوري دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت

 

دکتر سیدبابک ابراهیمی دبیر علمی دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت اعلام نمود: با پايان يافتن مهلت معرفي داوران از سوي دانشگاه‌ها براي داوري و ارزيابي آثار جشنواره حركت، 400 نفر از اعضاي هيات علمي و استادان مشاور انجمن هاي علمي دانشگاه‌ها براي حضور در فرايند داوري و ارزيابي اين دوره از جشنواره معرفي شده و اعلام آمادگی نموده‏اند.

وي افزود: جشنواره حرکت هر ساله به عنوان مهمترین رویداد انجمن‏های علمی دانشجویی سراسر کشور توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به میزیانی یکی از دانشگاه‏ های کشور برگزار مي گردد و با توجه به  لزومبهرهگیريازداورانخبرهوداراي صلاحیتعلمیوتجربهمناسب در فرآیند داوری جشنواره، دبيرخانه جشنواره هر سال طي نامه اي از دانشگاه ها مي خواهد كه ازمیان 1)اعضايهیاتعلمی 2) اساتیدمشاور انجمن‏ هايعلمیو 3)برگزیدگانادوارگذشتهجشنوارهحرکت، افرادي كه تمايل به حضور در فرايند داوري جشنواره را دارند معرفي نمايند.

در اين دوره نيز با اعلام فراخوان به دانشگاه‌ها در دي ماه، بیش از 400 نفر داور از گروه هاي تحصيلي مختلف معرفي شده اند. طبق اعلام دبيرخانه از ميان اين تعداد، 148 نفر در گروه فني مهندسي، 113 نفر در گروه علوم انساني، 63 نفر در گروه علوم پايه، 43 نفر د رگروه كشاورزي و 33 نفر د رگروه هنر معرفي شده اند.

 

دکتر ابراهیمی همچنين اعلام كرد: داوران نهايي جشنواره پس از بررسی رزومه ها توسط هسته کمیته داوری و از بین افراد معرفی شده از طرف دانشگاه‏هاي سراسر کشور انتخاب خواهند شد. البته ازظرفیت اساتیدی که در این دوره به کار گرفته نشوند، حتما در سال‌های آینده و دوره های بعدی جشنواره استفاده خواهد شد و دبیرخانه جشنواره این حضور چشمگیر اعضای هیئت علمی را ظرفیتی مغتنم و ارزشمند برای توسعه و استفاده بیشتر از قابلیت‌های انجمن‌های علمی می داند.