تمديد مجدد مهلت ارسال آثار در سامانه جشنواره

 

سامانه دریافت آثار دوازدهمين جشنواره بين‏ المللي حرکت به آدرس Harkatfestival.ir از تاریخ 9 دي ماه در دسترس کارشناسان دانشگاه‌ها قرار گرفته است. مهلت ارسال آثار در سامانه جشنواره، 30 دي ماه به پايان رسيد. با اين حال نظر به درخواست تعدادي از دانشگاه ها براي تمدید مهلت ثبت آثار در سامانه جشنواره، دسترسی به سامانه مذکور تا روز يكشنبه مورخ 6 بهمن ماه تمدید گرديد. با توجه به پايان رسيدن زمان تمديد اوليه و درخواست هاي مكرر دانشگاه‌ها براي تمديد مجدد سامانه، بنا بر تصميم كميته علمي جشنواره، مهلت بارگذاري آثار در سامانه مذكور تا روز جمعه مورخ 11 بهمن ماه تمديد شد.

لازم به ذکر است به دلیل محدودیت زمانی و لزوم شروع فرآیند داوري آثار، زمان تعیین شده به هيچ عنوان قابل تمدید نمیباشد و درصورت درخواست براي تمديد مهلت اعلام شده، كميته علمي تمام آثار دانشگاه مورد نظر را از فرآيند داوري حذف خواهد كرد.

براين اساس لازم است كارشناس انجمن هاي علمي دانشگاه هايي كه نسبت به بارگذاري اطلاعات آثار برگزيده دانشگاهي اقدام نكرده اند در اسرع وقت اقدام نمايند.

 

همچنين کارشناسان دانشگاه‏ها براي کسب اطلاعات بیشتر می توانند با سركار خانم اكبري (مسئول دبيرخانه جشنواره) به شماره 02182233261 تماس حاصل نمایند.