فرم‌های داوری سیزدهمین جشنواره بین‌المللی حركت

فرم‌های داوری حوزه‌های مختلف رقابت سیزدهمین جشنواره حركت منتشر گرديد.

لازم به ذکر است مبنای داوری در مرحله ملی جشنواره فرم‌های زیر است. دقت در شاخص‌های فرم‌های داوري می‌تواند به شركت‌كنندگان در تهیه گزارش دقیق‌تر از فعالیت‌های‌شان کمک نماید.

جهت دريافت هر كدام از فرم ها بر روي لينك مورد نظر كليك نمائيد.

فرم‌های داوری در قالب فايل اكسل:

فرم داوري حوزه رقابتي انجمن برتر

فرم داوري حوزه رقابتي فعاليت خلاقانه

فرم داوري حوزه رقابتي نشريه 

فرم داوري حوزه رقابتي مسابقه 

فرم داوري حوزه رقابتي محتواي ديجيتال

فرم داوري حوزه رقابتي كتاب

فرم داوري حوزه رقابتي اختراع

فرم داوري حوزه رقابتي كارآفريني

فرم داوری حوزۀ رقابتی بخش ویژه