تمدید مهلت ارسال آثار به سیزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی حرکت

با توجه به تعطیلی برخی از دانشگاه‌ها و درخواست تعدادی از معاونان فرهنگی و اجتماعی برای تمدید مهلت ارسال آثار در سامانۀ جشنواره، دسترسی به سامانه جشنواره (به آدرس harkatfestival.ir) تا روز شنبه مورخ 20 دی ماه تمدید می‌شود. لازم به ذکر است به دلیل محدودیت‌های زمانی و لزوم شروع فرایند داوری، زمان تعیین‌شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. لذا ضروری است کارشناس دانشگاه متبوع، نسبت به بارگذاری اطلاعات آثار برگزیدۀ دانشگاهی در زمان مقرر اقدام نماید.