فایل تصویری جلسۀ معرفی سامانۀ جامع مجامع اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی

فایل تصویری جلسۀ معرفی سامانۀ جامع مجامع اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی و گفت‌وگو دربارۀ سیزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی حرکت که روز دوشنبه، 15 دی 1399 در فضای مجازی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید بدین‌وسیله تقدیم می‌شود. از همۀ همکاران محترمی که در جلسه حضور داشتند بی‌نهایت سپاس‌گزارم و همکاران بزرگواری که توفیق همراهی آن‌ها در جلسه را نداشتیم می‌توانند با مشاهدۀ این فایل پاره‌ای از ابهامات و مشکلات احتمالی را برطرف نمایند.

برای مشاهدۀ فایل تصویری روی این لینک کلیک کنید