برگزیدگان سیزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی حرکت مشخص شدند

با رسیدن سیزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی حرکت به آخرین ایستگاه خود و برگزاری مراسم اختتامیه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برگزیدگانی این دوره از جشنواره معرفی شدند.

برگزیدگان سیزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی حرکت