جشنواره حرکت دانشگاه تربت حیدریه

torbat 

ششمين جشنواره داخلي حركت در دانشگاه تربت حيدريه از مورخه 8/2/92 لغايت 9/2/92 به مدت دو روز برگزار گرديد. با عنايت به همزماني برگزاري اين جشنواره با جلسه مديران فرهنگي دانشگاههاي منطقه 3 كشوردر دانشگاه تربت حيدريه، كليه مديران محترم از اين نمايشگاه بازديد و دانشجويان را همراهي نمودند.

مراسم اختتاميه جشنواره با دعوت از رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر كرباسي و معاونين محترم دانشگاه به همراه دعوت از كليه مديران گروه هاي درسي و اساتيد مشاور انجمن هاي علمي برگزار و به برگزيدگان لوح تقدير و جوایزي اهداء گرديد.