اطلاعیه مهم دبیرخانه جشنواره ملی حرکت

harkat ضمن آرزوی توفیق برای کارشناسان محترمی که طبق زمانبندی اعلام شده دبیرخانه وارد سامانه شده و اطلاعات خواسته شده را بارگذاری نموده اند، به اطلاع می رساند سامانه راس ساعت 24 روز شنبه 15 تیرماه بسته خواهد شد.

 

 

2- اطلاعات انجمن های علمی دانشجویی برگزیده روز یکشنبه 16 تیرماه از سامانه استخراج و جهت بررسی اولیه به کارگروه های مربوط ارسال خواهد شد.

 

3- نظر به ثبت زمان ورود کارشناسان محترم در سامانه و لزوم تقدیر از عزیزانی که به زمانبندی اعلام شده احترام گذاشته و پایبند بوده اند، دبیرخانه جشنواره امتیاز مثبتی برای این دانشگاهها لحاظ خواهد نمود.

 

4- متاسفانه تعدادی از دانشگاه ها، در طول مدت اعلام شده به دلایل نامعلوم، وارد سامانه نشده و اطلاعات انجمن های برگزیده را تکمیل ننموده اند. این دانشگاهها فرصت دارند حداکثر تا پایان ساعت کاری روز دوشنبه 17 تیرماه طی مکاتبه ای با امضای معاون یا مدیر محترم امور فرهنگی دانشگاه دلایل موضوع را به دبیرخانه اعلام و درخواست تمدید زمان ثیت نام را نمایند. دبیرخانه جشنواره پس از دریافت این درخواست می تواند سامانه را به مدت 24 ساعت برای آن دانشگاه باز نماید.

 

5- دانشگاههایی که مشمول بند 4 این اطلاعیه می شوند می بایست نامه خود را پس از امضا اسکن نموده و به ایمیل جشنواره به نشانی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نمایند. ارسال موارد خارج از این حالت ترتیب اثر داده نخواهند شد.

 

6- دبیرخانه جشنواره پس از دریافت و  بررسی درخواست ها، لیست آنها را به بخش سامانه جشنواره ارسال می نماید تا روزهای 18 و 19 تیرماه سامانه برای این دانشگاهها باز شود. همچنین اسامی این دانشگاهها به شورای علمی جشنواره و شورای سیاستگذاری جهت بررسی و اعمال در ضرایب دانشگاهها ارسال خواهد شد.

 

7- نظر به اهمیت ارسال فرم نهایی برگزیدگان، خواهشمند است چنانچه این فرم ر ا در سامانه بارگذاری ننموده اید سریعا" نسبت به تکمیل و بارگذاری آن اقدام نمایید. عدم ارسال این فرم به منزله عدم تایید موارد تکمیل شده در سامانه از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه بوده و آثار دانشگاه مورد داوری قرار نخواهند گرفت.

 

با آرزوی توفیق الهی

دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی حرکت

15 تیرماه 1392