مهلت ثبت اطلاعات در سامانه به پایان رسید.

harkat با پایان یافتن مهلت ثبت آثار و دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی برگزیده جهت رقابت در ششمین جشنواره ملی حرکت، سامانه راس ساعت 24 شنبه 15 تیرماه بسته شد. اطلاعات انجمن های علمی دانشجویی برگزیده پس از اخذ خروجی و برای بررسی اولیه در اختیار کارگروه های مربوط قرار داده خواهد شد. 

بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری جشنواره، تمامی آثار و دستاوردهای دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی برای شرکت در جشنواره ششم می بایست از طریق سامانه دریافت می شد. این سامانه پس از طراحی از یکم لغایت 15 تیرماه برای دریافت آثار باز بود. در این دوره از جشنواره دانشگاهها آثار فیزیکی به دبیرخانه ارسال ننمودند.

 

نظر به اینکه این سامانه برای اولین بار طراحی گردیده بود در برخی موارد و در زمانهایی که تعداد کاربران زیاد بود و یا سرعت اینترنت کاربری پایین بود با خطاهایی مواجه می شد. تیم طراحی و پشتیبانی سامانه در طول این مدت تمام تلاش خود را بکار بست تا با کمترین درصد مشکلی این سامانه به کار خود ادامه دهد. با این اوصاف در صورتی که در برخی موارد بروز خطایی در سامانه باعث ایجاد مشکل و یا زحمتی برای عزیزان کارشناس می گردید صمیمانه پوزش خواسته و منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده تان برای هرچه بهتر شدن روند دریافت آثار از طریق سامانه هستیم.

 

دبیرخانه جشنواره در نظر دارد کارشناسان محترمی را که با احترام گذاشتن به مصوبه شورای سیاستگذاری و همچنین زمانبندی اعلام شده، وارد سامانه شده و اطلاعات انجمن های دانشگاه را بصورت دقیق تکمیل نمودند با اهدای جوایز نفیسی تقدیر نماید. فلذا ضمن تقدیر از این عزیزان و آرزوی توفیقات روزافزون برایشان، امیدواریم تمامی کارشناسان محترم انجمن های علمی دانشجویی دانشگاههای ایران الگو و نمونه برای سایر کارشناسان و اهالی علم و دانش باشند.

 

تعداد اندکی از دانشگاههایی که در سامانه غیرفعال بودند، با ارسال درخواستی که حاوی علت موضوع و درخواست تمدید زمان ثبت نام می باشد به دبیرخانه جشنواره می توانند تنها به مدت 24 ساعت وارد سامانه شده و اطلاعات لازم را ثبت نمایند. بدیهی است مکاتبات بدون امضای معاون یا مدیر فرهنگی دانشگاه، مکاتبات بدون امضا، نامه هایی که از طریق ایمیل ارسال نشده باشند، همچنین درخواستهایی که علت موضوع را شفاف توضیح نداده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

دبیرخانه جشنواره پس از دریافت این درخواستها آنها را بررسی خواهد نمود و در صورتی که دلیل موجه شناخته شد به مسئول فنی سامانه اطلاع رسانی خواهد شد تا سامانه را به مدت 24 ساعت برای آن دانشگاه باز نماید.

 

با آرزوی توفیقات الهی

دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی حرکت