جشنواره حرکت دانشگاه صنعتی شیراز

sutech

 

چهارمین جشنواره ی درون دانشگاهی حرکت در دانشگاه صنعتی شیراز با حضور ریاست، معاونت فرهنگی و مدیریت امور علمی دانشجویان در تاریخ 13 مهرماه 1392 افتتاح گردید. در این دوره تمامی انجمن‌های دانشگاه حضور داشتند.سمینارهای جشنواره با تلاش انجمن IEEE  از تاریخ 13/7 الی 17/7 در سالنهای کنفرانس دانشکده علوم یا دانشکده برق برگزار شد. در تاریخ‌های 16/7 و 17/7 انجمن‌های علمی در غرفه‌های روبه‌رو مصلی دانشگاه به ارائه دستاوردهای یکساله خود پرداختند. همچنین در این دوره با تلاش انجمن فناوری اطلاعات، کارگروه هک و امنیت دانشگاه تشکیل شد. اختتامیه جشنواره در روز 20/7 در سالن دکتر طاهری برگزار گردید و از برگزیدگان انجمن‌ها با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.