جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی

beheshti

چهارمین جشنواره داخلی حرکت در تاریخ 28 مهرماه با حضور ریاست و معاونین دانشگاه، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی و مدیرهماهنگی و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی افتتاح گردید. دراین  دوره از جشنواره 20 انجمن علمی دانشجویی حضور یافتند و به ارائه دستاوردهای یکساله خود پرداختند.

اختتامیه جشنواره با حضور ریاست دانشگاه ،معاون فرهنگی و اجتماعی و اساتید مشاور انجمن های علمی در تاریخ 30 مهرماه در تالار مولوی دانشگاه برگزار گردید و از برگزیدگان جشنواره درون دانشگاهی با هدای تندیس جشنواره و جوایز تقدیر گردید.