جشنواره حرکت دانشگاه زنجان

zanjan

مرحله دانشگاهی ششمین جشنواره ملی حرکت از تاریخ 4 الی 7 آبان ماه در سالن سهروردی دانشگاه زنجان برگزار  گردید. این نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشجویان در انجمن ­های علمی دانشجویی را می باشد که در 13 زمینه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارائه کرده اند. این نمایشگاه شامل 30 غرفه می باشد.