جشنواره حرکت دانشگاه ارومیه

orumie

ششمین جشنواره ملی حرکت بخش درون دانشگاهی دانشگاه ارومیه در مورخه 92/8/11با حضور مسئولین استانی، ریاست محترم دانشگاه، قائم مقام نهاد رهبری و مدیران دانشگاهی و گروه های اموزشی از ساعت 10 در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه با خیر مقدم معاونت فرهنگی دانشگاه ارومیه جناب اقای دکتر گلصنملو اغاز شد و دکتر صدقی ریاست محترم دانشگاه ارومیه مطالبی را در خصوص روند تولید علم و علم افزایی بیان داشتند. ایشان به اهمیت نقش دانشجویان در این عرصه تاکید داشتند و در ادامه هواپیمای ساخت انجمن علمی دانشجویی رباتیک پرواز نمایشی داشت. در این مراسم ریاست محترم دانشکده علوم آقای دکتر گودرزی، جناب اقای دکتر خلیل آریا ریاست محترم دانشکده فنی مهندسی، جناب اقای دکتر شفیعی ریاست محترم دانشکده منابع طبیعی ، جناب اقای مهندس صالحی ریاست محترم ستاد شاهد و ایثار گران و همچنین اساتید گروه های مختلف اموزشی حضور داشتند. در این نمایشگاه که برای ارائه دستاوردهای انجمنهای علمی دانشجویی است 20 انجمن علمی دانشجویی حضور دارند لازم به توضیح است برنامه اموزشی نیز همزمان با نمایشگاه و با کارگاه آموزشی بستر سازی برای کار گروهی شروع میشود.