جشنواره حرکت دانشگاه پیام نور

pnu1

جشنواره دانشگاهی دانشگاه پیام نور در استانهای مختلف همزمان با سایر دانشگاهها در حال برگزاری است. با توجه به اینكه دانشگاه پيام نور در هر استان مراكز و واحدهاي متعدد دارد به همين جهت در هر استان از پيام نور اين جشنواره برگزار شده و برگزيده هر استان در محورهاي جشنواره كه توسط استان و كميته داوري انتخاب مي شوند به سازمان مركزي دانشگاه پيام نور اعلام مي شود. استانهایی که این جشنواره را در سالجاری برگزار نموده اند:

دانشگاه پیام نور استان فارس-18 خرداد 1392

دانشگاه پیام نور استان اصفهان-7 شهریور 1392

دانشگاه پیام نور استان تهران-15 مهر 1392

 

pnu 2

 

 

 

 

pnu 1

 

 

 

 

 

pnu1