اطلاعیه دبیرخانه در خصوص دانشگاههایی که جشنواره داخلی برگزار ننموده اند

harkat  نظر به ضرورت برگزاری جشنواره درون دانشگاهی حرکت و تاکیدات معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در خصوص این موضوع، دبیرخانه جشنواره در دستورالعمل ارسالی به دانشگاهها اعلام نمود که شرط حضور در جشنواره ملی حرکت، برگزاری جشنواره داخلی می باشد. با توجه به تماسها و درخواستهای مکرر تعدادی از دانشگاههایی که جشنواره داخلی برگزار ننموده اند، به اطلاع می رساند: در صورتیکه دلایل عدم برگزاری جشنواره داخلی  و تعهد به برگزاری جشنواره داخلی برای هفتمین دوره جشنواره مذکور(نمایشگاه-مهر93)، به امضای معاون فرهنگی دانشگاه و حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه 13 بهمن به این دفتر ارسال گردد، در جلسه ویژه ای که برگزار خواهد شد بررسی و نتایج به دانشگاهها اعلان خواهد شد.