برنامه زمانبندی ششمین جشنواره ملی حرکت

harkat ششمین جشنواره ملی حرکت راس ساعت 9 صبح دوشنبه 28 بهمن ماه در دانشگاه صنعتی شریف(سالن تربیت بدنی) افتتاح خواهد شد. دانشگاهها از روز یکشنبه 28 بهمن در دانشگاه صنعتی شریف حاضر شده و پس از تحویل غرفه ها نسبت به آماده سازی آن اقدام می نمایند. همزمان با نمایشگاه دستاوردها، کارگاههای آموزشی نیز برگزار خواهند شد. اختتامیه جشنواره نیز جهت تقدیر از برترینها، راس ساعت 9/30 چهارشنبه 30 بهمن ماه برگزار خواهد شد. به شرح ذیل کنداکتور برنامه تقدیم می گردد.