ششمين جشنواره ملي حركت آغاز به كار كرد

harkkat

ششمين جشنواره ملي حركت باحضور دكتر حسين ميرزايي مديركل امور فرهنگي وزارت علوم و شركت انجمنهای علمی دانشجویی بيش از 70 دانشگاه و موسسه آموزش عالی در دانشگاه صنعتي شريف آغاز به كار كرد.

دكتر ميرزايي در مراسم افتتاح اين جشنواره گفت : انجمن هاي علمي دانشجويي تعامل و ارتباط خود را با ساير انجمن هاي علمي كشور بيشتر كنند.

وي افزود : نظرات انجمن هاي علمي دانشجويي بايد در خصوص تحول و برنامه ريزي آموزش عالي تدوين و به شوراي برنامه ريزي آموزش عالي ارائه شود تا ديدگاه هاي دانشجويان نيز در تحول آموزشي انعكاس يابد.

شایان ذکر است:شناسايي، معرفي و تقدير از انجمن هاي علمي دانشجويي برگزيده در عرصه‌هاي آموزشي، ترويجي، پژوهشي، فناوري، اختراع و ابتكار، كارآفريني، نشريات علمي دانشجويي ، شناسايي معرفي و تقدير از شركتهاي دانشجويي صنايع كارآفرين،مدیران مخترع پژوهشگر ، خیرین برگزیده صنعت و دانشگاه ،ايجاد فن‌بازار و نمايشگاه دستاوردهاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي در كنار صنايع به منظور تقويت پيوندها ميان صنعت، جامعه و دانشگاه و تلاش به منظور فرهنگ‌سازي از جمله اهداف جشنواره ملي حركت است.