معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شریف از نمایشگاه دستاورد های ششمین جشنواره ملی حرکت بازدید کردند

bazdid

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شریف با حضور در غرفه های انجمن های علمی دانشگاه ها ی کشور از دستاورد های ششمین جشنواره ملی حرکت بازدید کرند.

دکتر سید ضیاء هاشمی و دکتر رضا روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف با حضور با حضور در غرفه های انجمن های علمی دانشگاه ها ی کشور از دستاورد های ششمین جشنواره ملی حرکت بازدید و طی این بازدید با دانشجویان و دبیران انجمن های علمی به گفت گو پرداختند.