مدیرکل هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: معاونت علمی ریاست جمهوری برنامه دارد تا با استانداردسازی مسابقات دانشجویی،‌ این رقابت‌ها را به سمت فناوری‌های نو و مسأله‌محوری سوق دهد

dr.bay

دکتر یارمحمد بای مدیرکل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعلام این خبر افزود:‌ معاونت علمی و فناوری، موضوع حمایت از انجمن‌های علمی دانشگاه‌ها را در دستور کار دارد و نگاه حمایتی و حداکثر به آنها خواهد داشت. در حال حاضر، وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به گذشته هم‌افزایی بیشتری با هم خواهند داشت. باید با نگاه خلاقیت‌محور، از سوژه‌های تکراری در مسابقات دانشجویی پرهیز شود.