نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
اختصاص زمان به دانشگاه ها براي رفع نواقص احتمالي آثار در سامانه جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 833
تمديد مجدد مهلت ارسال آثار در سامانه جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 792
دبیر علمی جشنواره حرکت؛ حضور چشمگیر اعضای هیئت علمی دانشگاه ه‍‌ا در فرايند داوري دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت نگارش یافته توسط مینا اکبری 552
تمديد مهلت ارسال آثار در سامانه جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 945
اولين جلسه شوراي سياستگذاري دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت برگزار شد نگارش یافته توسط مینا اکبری 865
آغاز به کار سامانه دریافت آثار جشنواره حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 5352
ابلاغ دستورالعمل اجرایی دوازدهمین جشنواره حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 1295
انتشار گزارش آثار دريافتي يازدهمين جشنواره ملي حركت(بخش سوم) نگارش یافته توسط مینا اکبری 4939
انتشار گزارش آثار دريافتي يازدهمين جشنواره ملي حركت(بخش دوم) نگارش یافته توسط مینا اکبری 3746
انتشار گزارش آثار دريافتي يازدهمين جشنواره ملي حركت(بخش اول) نگارش یافته توسط مینا اکبری 4517

زیر مجموعه ها