نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
جشنواره ملی حرکت محصول پویایی انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی است نگارش یافته توسط مینا اکبری 710
دانشگاه اصفهان میزبان یازدهمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 1425
آغاز به کار سامانه دریافت آثار جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 1746
جشنواره ملی حرکت باید مسیری برای پیوند انجمن های علمی با صنعت و نیاز های جامعه باشد نگارش یافته توسط مینا اکبری 1056
ابلاغ دستورالعمل يازدهمين جشنواره حركت نگارش یافته توسط مینا اکبری 5705
پيش نويس دستورالعمل برگزاري يازدهمين جشنواره ملّي حركت جهت بررسي وكسب نظر به دانشگاه ها ارسال شد نگارش یافته توسط مینا اکبری 1666
انتشار گزارش آثار دریافتی دهمين جشنواره ملي حركت (بخش دوم) نگارش یافته توسط مینا اکبری 3915
انتشار گزارش آثار دریافتی دهمين جشنواره ملي حركت (بخش اول) نگارش یافته توسط مینا اکبری 5505
جشنواه ملی حرکت با تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان داد نگارش یافته توسط مینا اکبری 5938
مراسم افتتاحيه دهمين جشنواره ملي حركت روز سه شنبه پنجم دي ماه در محل نمايشگاه بين المللي كرمانشاه برگزار شد نگارش یافته توسط مینا اکبری 1605

زیر مجموعه ها