نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
آغاز به كار سامانه ثبت نام بخش نمايشگاهي يازدهمين جشنواره ملي حركت نگارش یافته توسط مینا اکبری 2553
دبیرخانه یازدهمین جشنواره ملی حرکت افتتاح شد نگارش یافته توسط مینا اکبری 1942
حضور پررنگ بخش بین‌الملل در یازدهمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 1588
ایجاد فضای گفتگو و حضور صنعت دو رویکرد اصلی جشنواره یازدهم حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 1619
جشنواره ملی حرکت محصول پویایی انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی است نگارش یافته توسط مینا اکبری 1928
دانشگاه اصفهان میزبان یازدهمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 2690
آغاز به کار سامانه دریافت آثار جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 2850
جشنواره ملی حرکت باید مسیری برای پیوند انجمن های علمی با صنعت و نیاز های جامعه باشد نگارش یافته توسط مینا اکبری 2204
ابلاغ دستورالعمل يازدهمين جشنواره حركت نگارش یافته توسط مینا اکبری 8671
پيش نويس دستورالعمل برگزاري يازدهمين جشنواره ملّي حركت جهت بررسي وكسب نظر به دانشگاه ها ارسال شد نگارش یافته توسط مینا اکبری 2654

زیر مجموعه ها