نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
جشنواره حرکت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نگارش یافته توسط مینا اکبری 3670
جشنواره و نمایشگاه دانشگاهی حرکت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نگارش یافته توسط مینا اکبری 4582
گزارش کلی در خصوص وضعیت دانشگاهها در ششمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 5233
جشنواره حرکت دانشگاه شیراز نگارش یافته توسط مینا اکبری 5219
فرم های شرکت در بخش کارشناس و دبیرشورای دبیران نگارش یافته توسط مینا اکبری 3591
موافقت دبیرخانه جشنواره با تمدید سامانه برای چند دانشگاه نگارش یافته توسط مینا اکبری 3525
مهلت ثبت اطلاعات در سامانه به پایان رسید. نگارش یافته توسط مینا اکبری 3403
اطلاعیه مهم دبیرخانه جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 3238
سامانه دریافت آثار جشنواره ملی حرکت راه اندازی گردید. نگارش یافته توسط مینا اکبری 3483
جشنواره حرکت دانشگاه تربت حیدریه نگارش یافته توسط مینا اکبری 3494

زیر مجموعه ها