نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
موافقت دبیرخانه جشنواره با تمدید سامانه برای چند دانشگاه نگارش یافته توسط مینا اکبری 3050
مهلت ثبت اطلاعات در سامانه به پایان رسید. نگارش یافته توسط مینا اکبری 2887
اطلاعیه مهم دبیرخانه جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 2726
سامانه دریافت آثار جشنواره ملی حرکت راه اندازی گردید. نگارش یافته توسط مینا اکبری 3057
جشنواره حرکت دانشگاه تربت حیدریه نگارش یافته توسط مینا اکبری 2936
جشنواره حرکت دانشگاه رازی کرمانشاه نگارش یافته توسط مینا اکبری 3303
جشنواره حرکت دانشگاه یزد نگارش یافته توسط مینا اکبری 4431
اطلاعیه بسیار مهم نگارش یافته توسط مینا اکبری 3247
جشنواره حرکت دانشگاه علم و صنعت ایران نگارش یافته توسط مینا اکبری 2779
برگزاری جشنواره دانشگاه شهید چمران اهواز نگارش یافته توسط مینا اکبری 4083

زیر مجموعه ها