نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
موافقت دبیرخانه جشنواره با تمدید سامانه برای چند دانشگاه نگارش یافته توسط مینا اکبری 3114
مهلت ثبت اطلاعات در سامانه به پایان رسید. نگارش یافته توسط مینا اکبری 2938
اطلاعیه مهم دبیرخانه جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 2780
سامانه دریافت آثار جشنواره ملی حرکت راه اندازی گردید. نگارش یافته توسط مینا اکبری 3119
جشنواره حرکت دانشگاه تربت حیدریه نگارش یافته توسط مینا اکبری 3014
جشنواره حرکت دانشگاه رازی کرمانشاه نگارش یافته توسط مینا اکبری 3376
جشنواره حرکت دانشگاه یزد نگارش یافته توسط مینا اکبری 4526
اطلاعیه بسیار مهم نگارش یافته توسط مینا اکبری 3324
جشنواره حرکت دانشگاه علم و صنعت ایران نگارش یافته توسط مینا اکبری 2843
برگزاری جشنواره دانشگاه شهید چمران اهواز نگارش یافته توسط مینا اکبری 4164

زیر مجموعه ها