نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
استاندار فارس: دولت، مشکلات مالی دانشجویان را در خصوص ارائه اختراعات و ابداعات برطرف خواهد کرد. نگارش یافته توسط مینا اکبری 2507
هفتمین جشنواره‌ ملی حركت كلید خورد نگارش یافته توسط مینا اکبری 2715
کروکی محل برگزاری و محل اسکان نگارش یافته توسط مینا اکبری 3394
متراژ غرفه های نمایشگاه جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 3470
برنامه زمانبندی هفتمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 2678
کارگاههای آموزشی هفتمین جشنواره ملی حرکت 2616
دانشگاه شیراز؛ میزبان هفتمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 3173
گزارش آثار رسیده به دبیرخانه در حوزه های 16گانه داوری نگارش یافته توسط مینا اکبری 2825
گزارش نهایی وضعیت دانشگاهها در سامانه ثبت آثار هفتمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 3091
بازگشایی مجدد سامانه دریافت آثار جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 3032

زیر مجموعه ها