نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
استاندار فارس: دولت، مشکلات مالی دانشجویان را در خصوص ارائه اختراعات و ابداعات برطرف خواهد کرد. نگارش یافته توسط مینا اکبری 2668
هفتمین جشنواره‌ ملی حركت كلید خورد نگارش یافته توسط مینا اکبری 2896
کروکی محل برگزاری و محل اسکان نگارش یافته توسط مینا اکبری 3596
متراژ غرفه های نمایشگاه جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 3705
برنامه زمانبندی هفتمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 2822
کارگاههای آموزشی هفتمین جشنواره ملی حرکت 2775
دانشگاه شیراز؛ میزبان هفتمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 3355
گزارش آثار رسیده به دبیرخانه در حوزه های 16گانه داوری نگارش یافته توسط مینا اکبری 2966
گزارش نهایی وضعیت دانشگاهها در سامانه ثبت آثار هفتمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 3251
بازگشایی مجدد سامانه دریافت آثار جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 3190

زیر مجموعه ها